Nakładem Instytutu Historii Litwy w Wilnie ukazała się książka Ženklai, simboliai, prasmės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu [Znaki, symbole, znaczenia. Badania [nad dziejami] Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii] (redakcja Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė). W książce znalazły się rozprawy poświęcone średniowieczu (Jacka Soszyńskiego, Krzysztofa Brachy, ks. Michała Sołomieniuka, Ruty Čapaitė, Ilony Teplouhovej (Wilno 2020, ss. 376).

Ženklai, simboliai, prasmės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu
Ženklai, simboliai, prasmės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu

Więcej informacji: strona instytutu