Wystawa: Złota epoka Jagiellonów

Online

W Internecie można oglądać wirtualną wystawę Złota epoka Jagiellonów zrealizowaną przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Adam Goldwyn, Did Byzantines Feel Ecological Grief? (online)

Online

W ramach serii wykładów Teaming up with animals organizowanych przez Instytut Literaturoznawstwa UŚ dr Adam Goldwyn wygłosi 26 października o godz. 16 referat pt. Did Byzantines Feel Ecological Grief? Mourning the Natural World in Medieval Greek Literature. Osoby zainteresowane udziałem winny zgłosić chęc uczestnictwa na adres: bizancjum@us.edu.pl.

Paweł Gołyźniak, Gemmy a propaganda w Rzymskiej Republice i za panowania cesarza Augusta (online)

Online

Kolejne posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności odbędzie się w trybie online w dniu 26 października 2020 r. o godz. 17.00. Podczas posiedzenia dr Paweł Gołyźniak (Instytut Archeologii UJ) wygłosi referat pt. Gemmy a propaganda w Rzymskiej Republice i za panowania cesarza Augusta. Osoby, które nie są członkami Komisji, a chciałyby wziąć […]

Ewelina Kaczor, Franciszkańskie kazanie de s. Hedwigi z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego I D 42

Online

W ramach Seminarium Mediewistycznego mgr Ewelina Kaczor wygłosi 28 października 2020 r. o godz. 10 referat pt.  Franciszkańskie kazanie de s. Hedwigi z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego I D 42. Spotkanie odbędzie się online.Seminarium organizowane jest przez Pracownię Literatury Średniowiecza IBL PAN, Pracownię Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN, Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej […]

Łukasz Klima, Co to znaczy “plemię”? O ustroju społecznym Aramejczyków i Chaldejczyków w Babilonii w I tysiącleciu p.n.e.

Dnia 28 października 2020 r. o godz. 13.15 odbędzie się spotkanie online (za pośrednictwem Google Meet) w ramach Warszawskiego Seminarium Badaczy Starożytności. Podczas spotkania Łukasz Klima (Zakład Wschodu Starożytnego UW) wygłosi referat pt. Co to znaczy "plemię"? O ustroju społecznym Aramejczyków i Chaldejczyków w Babilonii w I tysiącleciu p.n.e. 

Konferencja: Au­thorial pub­lish­ing from the Car­ol­ing­ian period to the Renais­sance (online)

Online

W dniach 29-30 października 2020 r. odbędzie się organizowana przez Uniwersytet w Helsinkach konferencja online Au­thorial pub­lish­ing from the Car­ol­ing­ian period to the Renais­sance. Referat pt. Nicolas Trevet’s Commentary on the Psalms (1317–21): the process of publishing in manuscript wygłosi podczas konferencji Jakub Kujawiński. Więcej informacji: strona konferencji

Adrian Jusupović, Basqaqs in Rus: A Social Strategy of Power (online)

Online

W ramach Early Slavonic Webinar organizowanego przez Uniwersytet Oksfordzki dr hab. Adrian Jusupović (prof. IH PAN) wygłosi 3 listopada 2020 r. o godz. 17 (uwaga: GMT+1 !) referat pt. Basqaqs in Rus: A Social Strategy of Power. Więcej informacji: strona wydarzenia

Konwersatoria im. Tadeusza Manteuffla (on-line) dla nauczycieli

Online

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN wznawia zdalne Konwersatoria Manteufflowskie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Organizatorzy zapraszają obecnie osoby chcące wziąć udział w bloku tematycznym „Polska w wiekach średnich” (od 5 listopada 2020 r. do 18 marca 2021 r.). Każdy blok tematyczny obejmuje 12 spotkań po ok. 80 minut wraz z dyskusją.Więcej informacji: strona […]