Konwersatoria im. Tadeusza Manteuffla (on-line) dla nauczycieli

Online

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN wznawia zdalne Konwersatoria Manteufflowskie dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Organizatorzy zapraszają obecnie osoby chcące wziąć udział w bloku tematycznym „Polska w wiekach średnich” (od 5 listopada 2020 r. do 18 marca 2021 r.). Każdy blok tematyczny obejmuje 12 spotkań po ok. 80 minut wraz z dyskusją.Więcej informacji: strona […]

Gościwit Malinowski, Wandalowie a Lugiowie i ludność kultury przeworskiej

Dnia 27 stycznia 2021 r. o godz. 17.00 w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr odbędzie się online spotkanie naukowe, podczas którego dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr, wygłosi referat pt. Wandalowie a Lugiowie i ludność kultury przeworskiej. Więcej informacji: profil wydarzenia fb.

Tomasz Giaro, Prawo rzymskie pod rządami narodowego socjalizmu

Online

Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UKSW oraz Sekcja Praw Antycznych KNoKA PAN uprzejmie zapraszają na ogólnopolskie spotkanie romanistów i starożytników. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Cisco Webex Meetings w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00. Program spotkania: 1. Referat prof. dr hab. Tomasza Giaro, Prawo rzymskie pod rządami narodowego socjalizmu. 2. Dyskusja.

Aleksander Wolicki, “Persowie” Ajschylosa – dramat historyczny?

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych działający na UW organizuje dnia 28 stycznia 2021 r. o godz. 18.00 spotkanie online pt. "Persowie" Ajschylosa - dramat historyczny?, które poprowadzi dr hab. Aleksander Wolicki. Więcej informacji: profil wydarzenia fb.

1st Online Edinburgh Byzantine Book Festival

Online

W dniach 5-7 lutego 2021 r. odbędzie się 1st Online Edinburgh Byzantine Book Festival. Jedno ze spotkań podczas festiwalu poprowadzi Przemysław Marciniak.Więcej informacji: strona wydarzenia