Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta/-tki stypendysty/-tki w projekcie badawczym Beethoven NCN Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych. Termin składania dokumentacji: 30 listopada 2023 r.

WHist-K-2023-16-stypendysta-NCN