Z najgłębszym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w nocy 2 stycznia, zmarł prof. dr hab. Dariusz Brodka, Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ, członek Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Znakomity uczony o światowej renomie, należał do grona najlepszych współczesnych znawców późnego antyku. Autor fundamentalnych prac z zakresu kultury, historii idei i historiografii późnego Cesarstwa, wśród których szczególne miejsce zajmują monografie na temat twórczości Ammiana Marcelina i Prokopiusza, oraz postaci Narsesa. Tłumacz i komentator Historii wojen Prokopiusza, współautor tłumaczenia i opracowania Digestów Justyniańskich oraz Słownika łacińsko-polskiego. Człowiek wielkiego serca, wielkiej skromności i ogromnego hartu ducha, którego nie pokonała wielomiesięczna choroba. Nasz Przyjaciel, Kolega, Nauczyciel.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.00 w czwartek, 4 stycznia, w Kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym w Skawinie, przy ul. Wyspiańskiego 15 b.
Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają koleżanki i koledzy z Instytutu Filologii Klasycznej, władze Wydziału Filologicznego oraz cała społeczność uniwersytecka.