Nakładem Wydawnictwa UG ukazały się Epinikia orszańskie czyli wiersze o pamiętnej klęsce Moskali w edycji i z komentarzem Zofii Głombiowskiej. Aneks wydania zawiera pieśń Andrzeja Krzyckiego Cantilena eiusdem victoriae […] oraz kilka dotyczących zwycięstwa listów (Gdańsk 2020, ss. 202, seria: Polonorum Bibliotheca Latina I).

Epinikia orszańskie czyli wiersze o pamiętnej klęsce Moskali
Epinikia orszańskie czyli wiersze o pamiętnej klęsce Moskali

Więcej informacji: strona wydawnictwa