Nakładem The Enigma Press ukazała się książka Antoniego Troniny pt. Ze skarbca biblijnych apokryfów (Pokuta Adama, Psalmy Salonona, Żywoty Proroków, Drabina Jakuibowa, Protewangelia Jakuba) (Kraków-Mogilany 2019, ss. 194).

Antoni Tronina, Ze skarbca biblijnych apokryfów

Więcej informacji: enigma@post.pl.