Nakładem wydawnictwa UŁ w serii Byzantina Lodziensia (t. XXIX) ukazała się książka Łukasza Pigońskiego pt. Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457-474) (Łódź 2019, ss. 232).

Łukasz Pigoński, Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457-474)

Więcej informacji: strona wydawnictwa.