Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się książka Kazimierza Pierzchały pt. Chrystologia starotestamentowa w ujęciu Corpus Paulinum i Listu do Hebrajczyków (Lublin 2019, ss. 296).

Kazimierz Pierzchała, Chrystologia starotestamentowa w ujęciu Corpus Paulinum i Listu do Hebrajczyków

Więcej informacji: strona wydawnictwa.