Nakładem Towarzystwa Naukowego Płockiego ukazała się książka Jana Szymczaka pt. Łęczyccy Piastowie. Książęta, księżne i księżniczki w łęczyct w XII-XIV wieku (Płock-Łęczyca 2019, ss. 228).

Jan Szymczak, Łęczyccy Piastowie. Książęta, księżne i księżniczki w łęczyct w XII-XIV wieku

Informacje: strona towarzystwa.