Nakładem Wydziału Polonistyki UW ukazała się praca zbiorowa pt. De nuptiis philologiae et libri manuscripti czyli Co nowego mówią rękopisy pod redakcją Agnieszki Pauliny Lew i Pauliny Pludry-Żak (Warszawa 2016, ss. 235). 

De nuptiis philologiae et libri manuscripti

Więcej informacji: strona Księgarni Polon.