Nakładem Wydziału Polonistyki UW ukazał się Słownik apelatywnych nazw osób z polskich XVI-wiecznych przekładów Ewangelii autorstwa Pauliny Cygańskiej (Warszawa 2016, ss. 268). 

Paulina Cygańska, Słownik apelatywnych nazw osób z polskich XVI-wiecznych przekładów Ewangelii

 Więcej informacji: strona Księgarni Polon.