Nakładem Instytutu Historycznego UW i Stowarzyszenia Historyków Starożytności w serii Akme. Studia historica ukazały się Początki narodu rzymskiego (Origo gentis Romanae) i O słynnych mężach miasta Rzymu (De viris illustribus urbis Romae) w przekładzie i opracowaniu Bartosza Jana Kołoczka (Warszawa 2016). 

Początki narodu rzymskiego (Origo gentis Romanae), O słynnych mężach miasta Rzymu (De viris illustribus urbis Romae)

Zarówno ta publikacja, jak i inne książki w tej serii dostępne są online na stronie SHS.