Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady dr Marii Marcinkowskiej-Rosół (UAM) pt. Sophrosyne – Platoński ideał samodyscypliny i dra hab. Rafała Rosoła (UAM) pt. Jak słoń stał się wielbłądem? Różne drogi wyrazów łacińskich do polszczyzny. Spotkanie odbędzie się 8 maja 2015 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.