Instytut Filologii Klasycznej UW serdecznie zaprasza na seminarium doktoranckie prof. Mikołaja Szymańskiego, podczas którego mgr Katarzyna Grabarczyk wygłosi referat zatytułowany Descriptio mortis ascetki na przykładzie żywotów Makryny Młodszej i Melanii Młodszej. Seminarium odbędzie się 6 maja 2015 r. o godz. 18.30 w siedzibie IFK (sala 103 im. T. Zielińskiego).