W ramach organizowanych przez Pracownię Metodologiczną IJP PAN spotkań Digital humanities lunch, albo: jak ugryźć humanistykę cyfrową mgr Maria Kozłowska (UJ) oraz dr hab. Maciej Eder wygłoszą 8 maja 2015 r. o godz. 13.30 referat pt. Kto napisał księgi Erazma po polsku? Rozważania stylometryczno-filologiczne. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej IJP PAN przy al. Mickiewicza 31 w Krakowie.


Abstrakt
Referat będzie dotyczył traktatu Lingua Erazma z Rotterdamu w anonimowym polskim przekładzie pt. Księgi, ktore zową Język, opublikowanym w 1546 roku. Za pomocą metod stylometrycznych zostanie wskazany możliwy autor tego przekładu, a następnie tradycyjne metody filologiczne posłużą za punkt wyjścia do weryfikacji postawionej hipotezy.