W ramach nowego programu UE Kreatywna Europa uzyskać można grant na tłumaczenie literackie. Jak wynika z dokumentacji projektu “kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w programie oraz łacina i starożytna greka“. Termin składania wniosków upływa 4 lutego 2015.
Więcej informacji: strona projektu