Austriaccy filologowie klasyczni wystosowali petycję ws. obrony katedry latynistyki na Uniwersytecie w Salzburgu. Jej planowana przez władze uczelni likwidacja pozbawi możliwości kształcenia w zakresie języka łacińskiego oraz zagrozi realizacji projektu Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum.Z petycją można zapoznać się i wyrazić dla niej poparcie na stronie petitions.net