[:pl]

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta/-tki stypendysty/-tki w projekcie badawczym Beethoven NCN „Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikonograficznych, epigraficznych oraz biblijnych”. Termin składania dokumentacji upływa 15 marca 2023 r.

konkurs UW

 [:]