W dniach 8-9 grudnia 2014 r. odbędzie się w Lublinie konferencja Marek Antoniusz – historia i tradycja organizowana przez Zakład Historii Starożytnej UMCS i Wydział I Nauk Humanistycznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Obrady toczyć będą się w siedzibie LTN (Plac Litewski 2) oraz w Instytucie Historii UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskie 4A).
Program konferencji:

Pobierz PDF na Scribd