Prof. Jerzy Danielewicz (UAM) w ramach realizowanego przez siebie grantu pt. Zakres kontynuacji i modyfikacje tradycyjnych odmian liryki greckiej w epoce hellenistycznej organizuje w dniach 24-25 września 2015 r. międzynarodowe seminarium poświęcone tej tematyce. Seminarium odbędzie się w Poznaniu przy ul. Fredry 10, w Salonie Mickiewicza na IV piętrze Collegium Maius (pod kopułą). Początek obrad w obu dniach o godz. 9.00. 

Spotkanie będzie miało formę otwartej dla wszystkich dyskusji nad wcześniej nadesłanymi referatami zaproszonych imiennie prelegentów, którymi są:

 •  Benjamin Acosta-Hughes, Ohio State University
 • Krystyna Bartol, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Peter Bing, Emory University
 • Christophe Cusset, École Normale Supérieure, Lyon
 • Giambattista D’Alessio, King’s College London
 • William D. Furley, Universität Heidelberg
 • Regina Höschele, University of Toronto
 • Gregory Hutchinson, University of Oxford
 • Antje Kolde, Université de Genève
 • Jan Kwapisz, University of Warsaw
 • Jane Lightfoot, University of Oxford
 • Enrico Magnelli, Università degli Studi di Firenze
 • Livio Sbardella, Università dell’Aquila
 • Gerson Schade, Freie Universität Berlin / UAM Poznań

 Bliższe dane o tematach wystąpień przekażemy w sierpniu 2015 r.