9 grudnia 2014 r. o godzinie 17.30 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (s. 0119, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. Łojasiewicza 6) odbędzie się III Seminarium Otwarte zespołu badawczego projektu „Ofiara krwawa w Grecji starożytnej” pt. Ofiara komedii. Spotkanie poprowadzi Bartłomiej Bednarek. Uczestnicy proszeni są o przeczytanie tekstów wskazanych na stronie organizatorów: [link].