Sekcja Historii Starożytnej KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie, w czasie którego mgr Łukasz Fijał wygłosi referat pt. Działalność publiczna aktorów w Grecji okresu klasycznego. Spotkanie odbędzie się w środę 19 listopada 2014 r. o godz. 17.00 w lokalu KNHS UJ (Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, s. 21, niski parter).