Katedra Kultury Antycznej i Średniowiecznej w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady mgra Bogdana Sobiły pt. Erazm w Paryżu, czyli o tym, jak Książę Humanistów greki się (na)uczył  i prof. Ryszarda Kuleszy pt. Sparta w polskiej i światowej memoire collective. Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godz. 16.45-20.00, przy ul. Kopernika 26, sala 412, w Krakowie.