Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na otwarte spotkania naukowe filologii klasycznej, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2014 o godz. 16.30 (sala 052, ul. Dewajtis 5, stary budynek). Z referatem zatytułowanym Akkadyjski „Epos o Gilgameszu” i „Odyseja” Homera wystąpi dr Jan Kozłowski (IFK UW).