Ukazała się książka Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę (Lublin 2013, nakładem Agaty Łuki, ss. 149).

Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę
Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę

Z noty:
Publikacja jest zbiorem przekładów izometrycznych i utworów stylizowanych na antyczne miary poezji greckiej i łacińskiej, ich autorzy to filologowie klasyczni (zarówno studenci, jak i absolwenci), poloniści i prawnicy, korzystający w swej pracy naukowej ze źródeł greckich i łacińskich.
Ponieważ książka nie jest przeznaczona do sprzedaży, w sprawie jej pozyskania można kontaktować się z dr Agatą Łuką pod adresem pannonia@kul.pl