Ukazał się numer 1-2 (5-6)/2014 czasopisma Starożytności (Kalisz-Oświęcim 2014, ss. 220).

Starożytności 1-2 (5-6)/2014
Starożytności 1-2 (5-6)/2014

Spis treści:

 • Jarosław Magryś, „Prawa Hammurabiego na tle prawodawstwa starożytnej Mezopotamii”
 • Marcin Pietrzyk, „Charakterystyka osadnictwa filistyńskiego we wczesnej fazie epoki żelaza”
 • Roksana Burek, „Czar olejków i pachnideł starożytnego Egiptu”
 • Juliusz Protazy Grzybowski, „ΦΆΣΓΑΝΟΝ – o męstwie albo o wolności”
 • Helena Sygnet, „Samobójstwo Fedry w tragediach Eurypidesa i Seneki”
 • Grzegorz Bartusik, „Honorum caeca cupido. Początki antagonizmu między M. Licyniuszem Krassusem a Gn. Pompejuszem Wielkim?”
 • Łukasz Krzyszczuk, „Feniks śmiertelny czy nieśmiertelny? Recepcja i reinterpretacja mitu w łacińskiej literaturze wczesnochrześcijańskiej”
 • Patryk Landowski, „Apulejusz z Madaury – życie i twórczość”
 • Wiesław Siedlarz, „Świątynie kultu cesarzy dynastii Flawiuszów”
 • Damian Waszak, „Uzurpacja Maksymiana w Galii 310 roku”
 • Kinga Kędra, „Praktyki funeralne jako odzwierciedlenie zwyczajów żywieniowych arystokracji scytyjskiej”
 • Barbara Zając, „Architektura sakralna w Marei i Abu Mena. Studium porównawcze”
 • Poetyka:
 • Giorgios Seferis, „Przeczenie” (przeł. G. Bartusik)
 • Konstantinos Kavafis, „Pożądania” (przeł. G. Bartusik)

Recenzje:

 • Damian Waszak, „Piotr Letki, Kawaleria Dioklecjana. Organizacja-uzbrojenie-taktyka”
 • Damian Waszak, „Marc van de Mieroop, Historia ukryta w tekstach klinowych”
 • Dorota Marciniuk, „Rosół Rafał, Wschodnie korzenie kultu Apollona. Studium lingwistyczno-historyczne”
 • Marcin Jasieński, „Maciej Maciejowski, Rzymski podbój Hiszpanii (218-178 przed Chr.). Aspekty polityczne, militarne i społeczne”
 • Marta Żydek, „Mity sumeryjskie”
 • Marta Żydek, „Joyce Tyldesley, Klątwa Tutanchamona. Niedokończona historia egipskiego władcy. Tutanchamon, jego życie i czasy w świetle najnowszych badań”
 • Jakub A. Pawłowski, „Mariusz Ciesielski, Starożytna Germania i Germanie w historiografii polskiej. Od Adama Naruszewicza po czasy współczesne”

Więcej informacji: strona wydawnictwa