Ukazał się numer 7/2013 czasopisma Littera Antiqua wydawanego przez Instytut Filologii Klasycznej KUL. Czasopismo dostępne jest za darmo na stronie internetowej litant.eu.

Littera Antiqua 7/2013
Littera Antiqua 7/2013

Spis treści:

  • Alberto Bernabé, The Commentary of the Derveni Papyrus: the last of presocratic Cosmogonies
  • Borys L. Fonkitch, Paleografia grecka wśród nauk pomocniczych w końcu XX stulecia
  • Katarzyna Kołakowska, Voegelin. Rhetoric and Politics in Aristotle
  • Piotr Świercz, Plato. Voegelin. Transcendence. Politics. A Few Remarks about Transcendent Reception of Non-Transcendent Concept as a Fundament of Political Project
  • Lesław Łesyk, Plato as Greeks’ Moses in Clement’s of Alexandria concptualization
  • Tomasz Mróz, Polskie tłumaczenie Meneksenosa a polski filhellenizm
  • Jadwiga Jęcz, Elektra na nowo wyśpiewana. Filozoficzne inspiracje dramatu Hugo von Hofmannsthala

Recenzja

  • Krzysztof Mogielnicki, Review: James H. Richardson, The Fabii and the Gauls. Studies in historical thought and historiography in Republican Rome, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012 (Historia – Einzelschriften, 222), pp. 186