Ukazał się drugi zeszyt XXIII rocznika (2013) czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium

COMMENTATIONES AD LITTERAS GRAECAS SPECTANTES

  • On madness without words: gestures in Homer’s poems as a nonverbal means of depicting madness – Ilona Chruściak 5
  • Wybrane aspekty mitu w Hymnie homeryckim do Hermesa – Magdalena Jarczyk  17
  • Zenon z Elei – doksografia i fragmenty – Marian Wesoły  69
  • La visione di mania umana e divina in Platone – Anna Głodowska  97

COMMENTATIONES AD LITTERAS LATINAS SPECTANTES

  • Luctus est istic tuus,/ crimen novercae. Boskie i ludzkie szaleństwo Heraklesa na podstawie tragedii Eurypidesa i Seneki – Magdalena Karamucka 113
  • Medea’s inner voice – Çiğdem Mencilcioğlu  129
  • Furiosa libido. Ovid on love and madness – Elżbieta Bielecka  141
  • Peregrinos Lukiana z Samosat – szaleństwo w krzywym zwierciadle satyry – Małgorzata Siwicka  153
  • Melancholia, choroba, szaleństwo – kompleks staropolskiego poety metafizycznego: idee, inspiracje, motywy, postawy – Jakub Fischer  169