Nakładem Wydawnictwa UJ ukazało się wydanie Poema de vanitate mundi Jacoba Baldego i dwóch siedemnastowiecznych przekładów tego utworu na język polski pt. Sen żywota ludzkiego Zygmunta Brudeckiego i  Jana Libickiego. Autorką tego wydania, poprzedzonego wstępem i opatrzonego komentarzem, jest Maria Kozłowska (Kraków 2013, ss. 168). 

Jacob Balde, Poema de vanitate mundi - Zygmunt Brudecki, Sen żywota ludzkiego - Jan Libicki, Sen żywota ludzkiego
Jacob Balde, Poema de vanitate mundi – Zygmunt Brudecki, Sen żywota ludzkiego – Jan Libicki, Sen żywota ludzkiego

Nota wydawnicza:

Dwóch polskich tłumaczy – Zygmunt Brudecki i Jan Libicki – przełożyło w XVII wieku sto strof z łacińskiego poematu o marności świata; twórcą oryginału był niemiecki jezuita Jacob Balde. W książce oddawanej do rąk czytelników zamieszczono przekłady i ich łacińską podstawę tak, by wszystkie trzy teksty można było z sobą swobodnie porównywać. Edycję poprzedza także wprowadzenie do lektury, które ma pomóc w pełniejszym odbiorze dawnych utworów, a polskie tłumaczenia opatrzono filologicznym komentarzem.

Sen żywota ludzkiego, bo tak rodzimi autorzy postanowili oddać tytuł oryginału, jest w swoich obu wersjach interesującym przykładem recepcji łacińskiej literatury jezuickiej w Polsce. Kunsztowne Poema de vanitate mundi może natomiast wciąż fascynować jako przejaw charakterystycznego dla epoki, eksperymentalnego manieryzmu, jako przebogata kolekcja motywów wanitatywnych, jako poetycki obraz wojny trzydziestoletniej, wreszcie – jako głęboko religijne i przesycone dydaktyzmem świadectwo mentalności człowieka XVII wieku.

Więcej informacji: strona wydawnictwa.