Dnia 12 kwietnia 2014 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM odbędzie się doktorancko-doktorska konferencja naukowa pt. Linguarum Antiquarum Colloquia II: Nomina nuda tenemusWykład inauguracyjny pt. Eufemizmy w twórczości erotycznej Rufinosa wygłosi prof. dr hab. Krzysztof T. Witczak (UŁ). Podczas konferencji odbędą się również Warsztaty językoznawcze, które poprowadzi dr hab. Hubert Wolanin (UJ). Szczegółowe informacje, program i abstrakty znajdują się na stronie IFK UAM.