8 kwietnia o godz. 17 odbędą się w Krakowie warsztaty przekładowe poświęcone tłumaczeniu literatury dawnej. Spotkanie pt. A jeśli to piosenka? Dylematy tłumacza dawnej poezji” poprowadzi Magdalena Pabisiak, tłumaczka dawnej literatury hiszpańskiej. W warsztatach mogą wziąć udział studenci filologii klasycznej, iberyści, poloniści, filologowie oraz wszyscy zainteresowani sztuką translacji. Warsztaty przekładowe, które odbywać się będą przy ul. Gołębiej 16, pok. 54, organizuje Pracownia Literatury Renesansu Wydziału Polonistyki UJ i Koło Filologów Klasycznych UJ.
Więcej informacji: strona wydarzenia na Facebooku