Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję naukową pt. Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna, która odbędzie się 18 listopada 2014 r. w Szczecinie. Zgłoszenia można przesyłać do 25 czerwca 2014 r.

Organizatorzy planują wystąpienia uczestników z dwudziestominutowymi referatami i zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych propozycji. Tematy wraz z abstraktami referatów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: aperifores1@op.pl

Przedstawione przez prelegentów wystąpienia będą opublikowane jako monografia. Pełne informacje wraz z programem konferencji zostaną przesłane po ustaleniu listy referentów we wrześniu bieżącego roku. Świadomi licznych możliwości, jakie istnieją w naszym mieście, nie organizujemy noclegów. Jeśli pojawią się trudności, służymy pomocą w znalezieniu hotelu. Koszt konferencji, obejmujący posiłki (obiad i uroczystą kolację) oraz edycję tomu pokonferencyjnego, wynosi 300 złotych.

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować z ks. doktorem Jarosławem Nowaszczukiem; e-mail: classjn@op.pl.