W dniach 26-28 maja 2014 r. Zakład Historii Starożytnej UMCS wspólnie z Katedrą Historii Bizancjum KUL oraz Katedrą Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL organizują w Lublinie Ogólnopolską Konferencję Starożytniczą pt. Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2014 r.


Pełna treść zaproszenia:

Pobierz na Classica Mediaevalia et cetera