W ramach konferencji naukowej XI Dni Arabskie. Ciągłość i zmiana w świecie islamu organizowanej w Łodzi w dniach 20–21 maja 2014 r. odbędzie się panel naukowy pt. Arabowie a Bizancjum. Na skrzyżowaniu religii, tradycji i kultur. Zainteresowani wygłoszeniem referatu winni przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres seminaria_bizancjumUL@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 III 2014 r.


Tekst ogłoszenia:

Pobierz zaproszenie na Classica Mediaevalia et cetera

Formularz zgłoszeniowy:

Pobierz formularz zgłoszenia.doc na Classica Mediaevalia et cetera