Sekcja Śródziemnomorska Koła Naukowego Studentów Archeologii i Koło Naukowe Studentów Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Numizmatycznej Pecunia omnes vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2014 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgłoszenia nadsyłać należy do końca marca 2014 roku.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów z zakresu szeroko pojętej numizmatyki lokalnej i napływowej w czasach starożytnych i średniowiecznych. Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów z dziedziny archeologii, historii, a także innych nauk pokrewnych.
Wypełnione formularze ze zgłoszeniami i abstraktami (ok. 200 słów) należy przysyłać na adres: pec.vincit@gmail.com do końca marca 2014 roku. Przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 60 zł (zapewniony nocleg) i 30 zł (bez noclegu). Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej. Wszelkie pytania należy kierować na adres konferencji.
Więcej informacji: strona konferencji