W dniach 15-18 maja 2014 roku odbędzie się w Warszawie X Studencka Konferencja Starożytnicza. Hasło Konferencji to “Cupido dominandi – żądza władzy – władza nad żądzą” – dotyczyć będzie ona szeroko pojętych zależności pomiędzy władzą oraz seksualnością człowieka w czasach starożytnych. Jubileuszowa edycja Konferencji ma zasięg międzynarodowy – zaproszenie kierowane jest do badaczy nie tylko z Polski, lecz także spoza kraju. Abstrakty w języku polskim lub angielskim należy nadsyłać do 31 stycznia 2014 roku włącznie.
Zaproszenie:

Pobierz plik na Classica Mediaevalia et cetera

Plakat konferencji:

Pobierz plik na Classica Mediaevalia et cetera