Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu i Instytut Historii Sztuki UAM zapraszają na XXXIV Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-30 listopada. Seminarium odbywać się pod hasłem Fantazja a rzeczywistość w kulturze średniowiecznej Europy.
Program i informacje:

Pobierz program na Classica Mediaevalia et cetera