Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Warszawskiego i Koło Starożytnicze Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na referat pt. Między późnym antykiem i średniowieczem – małżeństwa świętych królowych w hagiografii merowińskiej, który wygłosi mgr Marta Szada. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013 r. o godzinie 18:30, w sali 108 w nowym budynku Instytutu Historycznego UW. Po referacie przewidziano czas na dyskusję.
Abstrakt wystąpienia:
Głównym zadaniem, którego podejmę się w moim referacie, będzie próba oceny z jakimi hagiograficznymi obrazami małżeństwa w rodzinie królewskiej mamy do czynienia w dwóch momentach rozwoju społeczeństwa merowińskiego (przełom VI i VII w. oraz przełom VII i VIII w.) i co z tych obrazów możemy wnioskować o dynamice duchowości tego społeczeństwa. Osią mojej analizy będzie porównanie dwóch żywotów Radegundy (zm. 587), pierwszy z nich napisany przez Wenancjusza Fortunata krótko po śmierci świętej, drugi, nieco późniejszy, pióra Baudonivii, mniszki z założonego przez Radegundę klasztoru St. Croix w Poitiers, z anonimowym VII-wiecznym żywotem Batyldy (zm. 680), żony Chlodwiga II. Moja interpretacja nie zatrzyma się wyłącznie na kwestiach narracyjnych, literackich, dotyczących topiki hagiograficznej, ale uwzględni również realia społeczne, moralne, prawne i polityczne zawierania małżeństw przez członków dynastii panujących w królestwach germańskich. Mam nadzieję, że w sposób przekonujący uda mi się pokazać, że okres od końca VI w. do początków VIII w. jest kluczowy dla transformacji duchowości chrześcijańskiej od wzorców religijnych charakterystycznych jeszcze dla świata późnoantycznego do form typowych dla późniejszej religijności średniowiecznej.