Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa,Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki UKSW zaprasza na konferencję pt. Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 r w Warszawie w Eremus Montis Regii, Bielany, ul. Dewajtis 5. 

Program konferencji:

Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa by Classica Mediaevalia et cetera