Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierza zorganizować w dniach 24-26 kwietnia 2014 interdyscyplinarną konferencję naukową „Działalność fundacyjna biskupów krakowskich”. Zgłoszenia należy przesyłać na ręce sekretarza Komitetu Organizacyjnego (mgr Mateusz Grzęda, m.j.grzeda@gmail.com) wraz z krótkim konspektem wystąpienia (maks. 1800 znaków) do dnia 30 września 2013. Wszystkim uczestnikom konferencji zostaną zapewnione noclegi i wyżywienie.


Pełny tekst zaproszenia:

Pobierz CfP: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich na Classica Mediaevalia et cetera