Znany jest progrma VIII Sympozujum  Starożytny Izrael/Palestyna, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2013 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

PROGRAM

Poniedziałek, 16 września 2013

Rozpoczęcie: godz. 10.00

Wykład inauguracyjny

Edward Lipiński, Uniwersytet w Louvain: „Merkury- „מרקולים

Sesja przekładoznawcza 1 (godz. 11.00-13.30)

Przewodniczy Piotr Zaremba

Irena Kwilecka, PAN: „Najstarsze słowiańskie przekłady Biblii w niemieckiej niemieckiej serii Biblia Slavica”

Adam R. Sikora OFM, UAM: „Przekłady tekstów biblijnych na kaszubski. Historia. Stan aktualny. Perspektywy”

Anna Kuśmirek, UKSW: „Techniki translacyjne w Targumach do Księgi Liczb”

godz. 13.30-15.00 (obiad)

Sesja religioznawcza 1 (godz. 15.00-16.30)

Przewodniczy Łukasz Niesiołowski-Spano

Henryk Drawnel, KUL: „Tożsamość gigantów w etiopskiej Księdze Henocha a początki literatury apokaliptycznej w Izraelu”

Wojciech Pikor, KUL: „Sakralny charakter ziemi Izraela w Księdze Ezechiela”

Piotr Briks, USz: „Redakcja przewodnika po hebrajskim tekście Księgi Jonasza”

godz. 16.30-17.00 (kawa, herbata)

Sesja religioznawcza 1 (cd.) (godz. 17.00-18.00)

Marek Parchem, UKSW: „Apokaliptyka żydowska okresu Drugiej Świątyni”

Jakub Waszkowiak OFM, WSFH: “Prawo o ołtarzu w Pięcioksięgu w świetle wykopalisk archeologicznych”

Wtorek, 17 września 2013

Sesja religioznawcza 2 (godz. 9.00-12.00)

Przewodniczy Edward Lipiński

Maciej Münnich, KUL: „Kości wieprzowe a sprawa izraelska”

Łukasz Toboła, UAM: „Rzekomy kult Ba’ala w Izraelu za panowania Omrydów”

Jakub Slawik, ATCh: „Przemiany w postrzeganiu misji prorockiej – sługa Pana u

(Deutero)Izajasza”

Wojciech Kosior, UJ: „Serafinowie stali nad nim”. Skrzydlate węże w świątynnej wizji Izajasza (Iz 6,1-7)”

godz. 12.00-12.30 (kawa, herbata)

Sesja historyczna 1 (godz. 12.30-14.00)

Przewodniczy Maciej Münnich

Witold Tyborowski, UAM: „Babilońskie i niebabilońskie cechy historii Patriarchów”

Stefan Zawadzki, UAM: „Problemy chronologii Tyru w VI wieku przed Chr.”

Łukasz Niesiołowski-Spano, UW: „Ludy Morza – szlaki i charakter wędrówek do Kanaanu”

godz. 14.00-15.30 (obiad)

Sesja historyczna 2 (godz. 15.30-17.00)

Przewodniczy Stefan Zawadzki

Edward Dąbrowa, UJ: „Epoka hasmonejska – wybrane problemy jej historii”

Krystyna Stebnicka, UW: „Zabobonni i „nieczyści” – Żydzi w epikurejskim wykładzie Diogenesa z Oinoandy”

Michał Marciak, URz: „Hellenistyczno-partyjska Adiabene – kraj królewskich konwertytów na judaizm”

godz. 17.00-17.30 (kawa, herbata)

Sesja przekładoznawcza 2 (godz. 17.30-19.30)

Przewodniczy Piotr Muchowski

Henryk Jankowski, UAM: “Przekład Biblii na krymski karaimski: Sprawozdanie z projektu”

Piotr Zaremba, UAM: „Dekonstrukcja w przekładzie Psalmów — refleksje ogólne”

Marek Piela, UJ: „O najnowszym „dynamicznym” przekładzie Psalmów”

Marek Baraniak, UW: „Targum a tekst biblijny na przykładzie Targumu do PnP”

Środa,18 września 2013

Sesja literaturoznawcza (godz. 9.00-12.00)

Przewodniczy Maciej Tomal

Monika Czekanowska-Gutman, UAM: „Różne oblicza kobiecości: Portrety biblijnej Estery w twórczości artystów polsko-żydowskich na początku XX w.”

Przemysław Dec, UJ: „Teksty egzegetyczne z Pustyni Judzkiej: klasyfikacja gatunków literackich”

Agata Grzybowska, UW: „Antyczne źródła idylli Saula Czernichowskiego

Chatunatah szel Ekla [Wesele Elki]. Wpływ Iliady i Odysei Homera oraz krytyki homeryckiej na styl, język i treść utworu”

Piotr Muchowski, UAM: „Biblia w hebrajskiej literaturze magicznej: rękopisy karaimów polskich”

godz. 12.00-13.30 (obiad)

Sesja językoznawcza (godz. 13.30-15.00)

Przewodniczy Przemysław Dec

Lidia Napiórkowska, University of Cambridge: „Opisowy pseudo-imperatyw w syryjskim – nowa perspektywa”

Rafał Rosół, UJ: „Kategorie semantyczne wczesnych zapożyczeń semickich w języku greckim”

Maciej Tomal, UW/UJ : „Partykuła ika w aramejskim Talmudu babilońskiego”

Wszystkie obrady odbywają się w Katedrze Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Al. Niepodległości 24.