Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (IF UW) oraz Katedra Filozofii i Kultury Antycznej (WNH UKSW) zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na ogólnopolską konferencję naukową Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 28 lutego – 1  marca 2014. Tematy wystąpień oraz abstrakty (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 października 2013 r. na jeden z poniższych adresów: Krzysztof Łapiński (k.lapinski@uw.edu.pl), Rafał Tichy (rafal.tichy@uw.edu.pl), Robert Pawlik (r.pawlik@uksw.edu.pl).
Zaproszenie:

Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu by Classica Mediaevalia et cetera

Więcej informacji: strona konferencji