Redakcja Starożytności serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III Kaliskiej Sesji Starożytniczej – Barbaroi, barbarus, mleccha… Barbarzyńcy w świecie starożytnym.


Sesja ma mieć charakter interdyscyplinarny i skierowana jest do historyków, historyków sztuki, archeologów, filozofów oraz innych naukowców zajmujących się zagadnieniem ludów barbarzyńskich w antyku.
Celem sesji jest nie tylko przedstawienie zróżnicowanych kontaktów barbarzyńców z ludami cywilizowanymi, ale również ich kultury oraz rozmaitych sposobów ich przedstawiania przez starożytnych.
Sesja odbędzie się 11 czerwca 2014 r. w gmachu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej o godz. 11.00. Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przysyłać do 27 kwietnia 2014 r. na adres redakcji (redakcja@starozytnosci.pl.)