Nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się książka Krzysztofa Brachy pt. Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w. (Warszawa 2013, ss. 176).

Krzysztof Bracha, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w.
Krzysztof Bracha, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w.

Szczegółowe informacje wraz ze spisem treści znajdują się na stronie wydawnictwa.