Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się jako XV tom serii Byzantina Lodziensia książka Mirosława J. Leszki pt. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927 (Łódź 2013).

Mirosław J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum
Mirosław J. Leszka, Symeon I Wielki a Bizancjum

Z noty wydawniczej:
Książka przedstawia dzieje trudnych relacji bułgarsko-bizantyńskich w dobie panowania Symeona I Wielkiego (893-927), najwybitniejszego władcy średniowiecznej Bułgarii. Ze strony bizantyńskiej jego partnerami były tak wyraziste postacie, jak cesarze: Leon VI, Aleksander, Roman I Lekapen, a także patriarcha Konstantynopola Mikołaj Mistyk i Zoe Karbonopsina, matka Konstantyna VII Porfirogenety.
Wokół polityki, a szerzej ujmując postawy Symeona wobec Bizancjum, narosło wiele kontrowersji, nieporozumień i mitów. Autor książki dokonuje dogłębnej analizy źródeł, konfrontuje swoje konstatacje z ustaleniami innych badaczy, two­rząc całościowy, w pełni autorski obraz przedstawianej problematyki. W obrębie jego szczególnego zainteresowania znalazły się m. in. uwarunkowania i cele bizantyńskiej polityki Symeona oraz stosunek do niej współczesnych obserwatorów.
Więcej informacji: strona wydawnictwa