Nakładem Wydawnictwa Akademickiego Dialog ukazała się książka Stanforda J. Shawa (1930-2006) pt. Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej  (tom 1: 1280-1808) w tłumaczeniu Bartłomieja Świetlika (Warszawa 2012, ss. 496; oryg. ang. 1976).

Stanford J. Shaw, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, tom 1, 1280-1808
Stanford J. Shaw, Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej, tom 1, 1280-1808

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ PIERWSZA  Powstanie Imperium Osmańskiego (1280–1566)

1. Turcy w historii

Początki dziejów ludów tureckich

Imperium Göktürków

Wielcy Seldżucy

Anatolia w XII i XIII wieku

2. Pierwszy okres Imperium Osmańskiego (1280–1413)

Początek panowania Osmanów, wiek gazich (1250–1389)

Instytucje i społeczeństwo osmańskie w XIV wieku

Upadek Imperium Osmańskiego: Bajezid I (1389–1402), interregnum (1402–1413)

3. Przywrócenie potęgi Imperium Osmańskiego (1413–1451)

Mehmed I (1413–1420)

Murad II (1421–1451)

4. Szczyt potęgi osmańskiej (1451–1556)

Podbój nowego imperium – panowanie Mehmeda II (1451–1481)

Zjednoczenie imperium: Bajezid II (1481–1512)

Podbój na wschodzie: panowanie Selima I (1512–1520)

Szczyt potęgi osmańskiej: Sulejman Wspaniały (1520–1566)

5. Społeczeństwo i administracja Imperium Osmańskiego

Klasa rządząca

Klasa poddanych

Poddani obcych państw w Imperium Osmańskim

Sułtan jako ostoja państwa osmańskiego

Jednostka w społeczeństwie osmańskim

CZĘŚĆ DRUGA Decentralizacja i reformy przeprowadzone w tradycyjny sposób

6. Decentralizacja i reformy w latach 1566–1683

Polityczne i militarne przyczyny upadku

Społeczne i gospodarcze przyczyny upadku

Próby reform

Oznaki osłabienia (1566–1623)

Odrodzenie państwa za panowania Murada IV (1623–1640)

Okres destabilizacji państwa (1640–1656)

Era Köprülü (1656–1683)

7. Nowe wyzwania i próby reform (1683–1808)

Wojna Świętej Ligi i pokój karłowicki (1683–1699)

Nowy wiek osłabienia i tradycyjnych reform (1683–1808)

Punkt zwrotny reform osmańskich – Nowy Porządek Selima III  (1789–1807) 

8. Osmańskie społeczeństwo, administracja i kultura w czasach decentralizacji i tradycyjnych reform (1566–1808) 

Administracja i społeczeństwo

Rozwój kultury

Więcej informacji: strona wydawnictwa.