Nakładem Oficyny Wydawniczej MAGNI ukazała się książka Krzysztofa Jarzęckiego i Jacka Rakoczego pt. Mennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e. (Toruń 2012, ss. 88). Książka stanowi I tom serii „Studia Archaeologica et Numismatica Thoruniensia”.

Mennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e.
Mennictwo bosporańskie od VI do końca II wieku p.n.e.

Spis treści:
OD AUTORÓW 8
WSTĘP 10
I DZIEJE PAŃSTWA BOSPORAŃSKIEGO W ZARYSIE 12
II SKRÓT DZIEJÓW BADAŃ NAD MENNICTWEM
BOSPORU KIMMERYJSKIEGO 17
III MONETY PANTIKAPAJONU 26
IV MENNICTWO WŁADCÓW BOSPORAŃSKICH
(2. POŁOWA III WIEKU P.N.E.) 41
LEUKON II 41
HYGIAJNON (OK. 160-150 P.N.E.) 43
„MENNICTWO SPARTOKOSA” (II WIEK P.N.E.) 44
PAIRISADES III, IV i V 45
V MONETY NYMFAJONU 47
VI MONETY FANAGORII 50
VII MONETY TEODOZJI 53
VIII MONETY Z LEGENDĄ ΣINΔΩN 56
IX PODSUMOWANIE 60
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W OPISACH MONET 62
WYKAZ ŹRÓDEŁ ILUSTRACJI 63
WYKAZ SKRÓTÓW 64
LITERATURA 66
SUMMARY 77
РЕЗЮМЕ 81
RЕSUMÉ 85
Więcej informacji: strona Fundacji Patrimonium Europae
Kontakt z wydawnictwem: biuro@patrimonium-europae.org