Nakładem Instytut Archeologii i Etnologii PAN ukazała się książka Andrzeja Mierzwińskiego pt. Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych (Wrocław 2012, ss. 146).

Andrzej Mierzwiński, Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych
Andrzej Mierzwiński, Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. Ujęcie zagadnienia

2. Uwagi metodyczne

3. Model kietrzański

3.1. Strukturalna charakterystyka przemian

3.2. Społeczny kontekst biesiadności pogrzebowej

3.3. Zagadnienie zaopatrzenia zmarłych

3.4. Charakterystyka działań destrukcyjnych

3.5. Obrzędowe przesłanki szczególnego ustawiania naczyń w grobie

3.6. Osadzenie biesiadności pogrzebowej w strukturze obrzędu przejścia

3.7. Związki metalurgii z biesiadnością

4. Biesiady pogrzebowe z epoki brązu i początku epoki żelaza w strefie nadodrzańskiej. Porównawcza charakterystyka w kontekście kietrzańskiego modelu przemian w zestawach naczyniowych

4.1. O zasadach doboru cmentarzysk

4.2. Wyniki analizy wskaźnikowej

Podsumowanie. Jedna tradycja pogrzebowa – różne obrządki pogrzebowe

Więcej informacji: strona IEA PAN.