Nakładem wydawnictwa WAM ukazała się książka Michała Wojciechowskiego pt. Wpływy greckie w Biblii (Kraków 2012, ss. 408).

Michał Wojciechowski, Wpływy greckie w Biblii
Michał Wojciechowski, Wpływy greckie w Biblii

SPIS TREŚCI

Wstęp ….. 9

1. Problematyka przenikania kultury greckiej do świata biblijnego ….. 9

2. Stan badań ….. 18

3. I Jerozolima, i Ateny. Spotkanie judaizmu i chrześcijaństwa

z kulturą grecką ….. 26

A) Wpływ grecki na judaizm starożytny ….. 27

B) Początki chrześcijaństwa ….. 31

C) Chrześcijaństwo starożytne ….. 33

D) Średniowiecze i renesans ….. 38

Rozdział I

ŚLADY GRECKIE W BIBLII HEBRAJSKIEJ ….. 43

1. Rozproszone analogie ….. 45

A) Prorocy ….. 45

B) Pięcioksiąg ….. 47

C) Tradycje historyczne ….. 53

D) Mądrość i poezja ….. 58

2. Późne datowanie ksiąg hebrajskich? ….. 61

3. Księgi późniejsze ….. 64

A) Kohelet ….. 64

B) Pieśń nad Pieśniami ….. 72

C) Daniel ….. 74

Rozdział II

HELLENIZACJA JUDAIZMU STAROŻYTNEGO ….. 79

1. Przebieg procesu hellenizacji ….. 81

A) Przed kryzysem machabejskim ….. 81

B) Hellenizacja i opór ….. 86

2. Przekłady z Septuaginty ….. 96

3. Literatura pozakanoniczna ….. 103

A) Kontynuacje literatury i myśli hebrajskiej ….. 106

B) Nawiązania do kultury greckiej ….. 112

4. Zakres i sfery hellenizacji ….. 126

A) Różne sfery wpływów obcych ….. 126

B) Zróżnicowanie wewnętrzne judaizmu w odpowiedzi

na hellenizm ….. 137

Rozdział III

POSZCZEGÓLNE KSIĘGI GRECKIE STAREGO TESTAMENTU ….. 143

1. Księga Tobiasza ….. 144

2. Księga Barucha ….. 145

3. Mądrość Syracha ….. 148

4. Pierwsza Księga Machabejska ….. 155

5. Druga Księga Machabejska ….. 156

6. Księga Judyty ….. 159

7. Księga Mądrości ….. 161

8. Dodatki greckie do ksiąg hebrajskich ….. 167

9. Podsumowanie ….. 169

Rozdział IV

JEZUS I EWANGELIE ….. 173

1. Nauczanie Jezusa ….. 176

2. Oświetlenia osoby Jezusa ….. 193

A) Zycie i czyny ….. 193

B) Postać Jezusa na tle greckim ….. 210

3. Formy literackie Ewangelii ….. 229

A) Ewangelie jako biografie starożytne ….. 229

B) Inne cechy literackie ….. 240

Rozdział V

LISTY PAWłOWE ….. 253

1. Postać i działalność św. Pawła ….. 255

2. Cechy literackie listów ….. 263

3. Obrazy, tematy i motywy greckie ….. 273

4. Idee moralne i religijne ….. 282

Rozdział VI

RESZTA NOWEGO TESTAMENTU ….. 301

1. Dzieje Apostolskie ….. 303

2. Listy popawłowe ….. 314

A) Do Kolosan i do Efezjan ….. 314

B) Pasterskie ….. 319

C) Do Hebrajczyków ….. 322

3. Listy katolickie ….. 326

4. Apokalipsa ….. 332

 ZAKOŃCZENIE ….. 341

SKRÓTY NAZW WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH ….. 345

BIBLIOGRAFIA ….. 347

A) Ważniejsze teksty źródłowe ….. 347

B) Dzieła ogólne ….. 351

C) Biblia hebrajska ….. 355

D) Judaizm starożytny ….. 360

G) Jezus i Ewangelie ….. 386

H) Corpus Paulinum ….. 392

I) Dzieje Apostolskie ….. 402

J) Listy katolickie ….. 405

H) Apokalipsa ….. 406

Więcej informacji: strona wydawnictwa.