Nakładem wydawnictwa Universitas ukazało się nowe wydanie książki Romana Mazurkiewicza pt. Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej (Kraków 2012, ss. 348; I wyd. 1994; II wyd. 2002).

Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej
Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej

 

SPIS TREŚCI

 

Część pierwsza. Tradycja antyku chrześcijańskiego i średniowiecza

 

I. Chrystus – Maria – Jan Chrzciciel: idea Triana Sanctitas

 

1. Biblia

 

2. Apokryfy

 

3. Patrystyka i teologia średniowieczna

 

4. Kult i liturgia

 

5. Poezja religijna

 

II. Chrystus – Maria – Jan Chrziciel : idea Deesis

 

1. Biblia

 

2. Apokryfy

 

3. Patrystyka i teologia średniowieczna

 

4. Kult i liturgia

 

5. Poezja religijna

 

III. Ikonografia Deesis

 

1. Narodziny obrazu Deesis

 

2. Ikonoklazm i jego przezwyciężenie

 

3. Typologia i ewolucja Deesis

 

4. Treści i funkcje ideowe Deesis – przegląd stanowisk

 

Część druga. Deesis w kulturze średniowiecznej Polski

 

I. Podłoże kultowo-liturgiczne

 

1. Rzut oka na kult maryjny

 

2. Zarys kultu świetojańskiego

 

A. Początki kultu św. Jana Chrzciciela

 

B. Patrocinia świętojańskie

 

C. Kalendarze i święta

 

D. Kult liturgiczny i dewocja

 

II. Deesis w polskiej sztuce średniowiecznej

 

1. Sztuka romańska

 

2. Sztuka gotycka

 

A. Malowidła ścienne

 

B. Malarstwo tablicowe

 

C. Rzeźba

 

D. malarstwo książkowe

 

E. Malarstwo witrażowe

 

3. Polska ikonografia Deesis

 

III. Idee Trina Sanctatis i Deesis w literaturze polskiego średniowiecza

 

1. Literackie obrazy Trina Sanctitas

 

2. Afirmacja idei Deesis: Bogurodzica

 

A. Uwagi o restrykcji i interpretacji tekstu

 

C. Nurt ikonologiczny w badaniach nad Bogurodzicą

 

D. Deesis a Bogurodzica

 

E. Eschatologia Bogurodzicy

 

3. Negacja idei Deesis

 

A.Orędownictwo Marii i Jana na Sądzie Ostatecznym

 

B. Negacja idei Deesis w Kupcu Mikołaja Reja